Doelstellingen

Stichting Willem Hoekstra Fonds is een, per 17 oktober 2016, opgerichte goede doelen stichting. De stichting is opgericht door de heer Hoekstra.

De Stichting heeft haar doelstelling als volgt opgenomen in de statuten:

  1. De stichting heeft als doel een instelling te zijn welke het algemeen maatschappelijk belang beoogt, een en ander door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.