Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, te weten:

  1. De heer W. Hoekstra, Voorzitter
  2. De heer L. Verhoeff, Secretaris
  3. De heer mr. H. Steenhuis, Penningmeester
  4. De heer T.T. Loosman, algemeen lid

Beloningsbeleid
Op grond van de statuten kan het bestuur aan één of meerdere bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning. De stichting zal de wettelijke kaders ten aanzien van de verstrekking van vacatiegelden in acht nemen. Van de bevoegdheid tot het toekennen van vacatiegelden is tot op heden geen gebruik gemaakt. Evenmin zijn aan bestuursleden onkosten vergoed.